Διακήρυξη διαγωνισμού για”Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των Δ.Ε. Ελλομένου και Δ.Ε. Απολλωνίων “

Αναρτήθηκε στις 15 March, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί