Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση τριών οικίσκων – καντινών στο Πόρτο Κατσίκι Δ.Κ. Αθανίου Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας

Αναρτήθηκε στις 9 May, 2024, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί