ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων υπ. αριθμ. ΣΟΧ8/2021

Αναρτήθηκε στις 24 December, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί