9 Ιουνίου, 2022

Διακήρυξη διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΠΟΚΑΛ ΚΑΙ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ»

Περισσότερα >

1 Ιουνίου, 2022

Περίληψη διακήρυξης για «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (ΑΥΛΑΙΜΩΝ)»

Περισσότερα >

1 Ιουνίου, 2022

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για «Παροχή υπηρεσίας πρισυλλογής και σταβλισμού ανεπιτηρητών παραγωγικών ζώων»

Περισσότερα >

1 Ιουνίου, 2022

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για « Κτηνιατρικές υπηρεσίες για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Λευκάδας στο Δημοτικό Κτηνιατρείο»

Περισσότερα >

1 Ιουνίου, 2022

Διακήρυξη διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 1100 LT & 120 LT & ΕΠΙΣΤΗΛΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΙΠΛΩΝ ΤΩΝ 35 LT»

Περισσότερα >