1 Ιουνίου, 2022

Διακήρυξη διαγωνισμού «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΒΛΕΜΟΝΑ», στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της πράξης «ΗΠΙΕΣ, ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΒΛΕΜΟΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

Περισσότερα >

25 Μαΐου, 2022

Πρόσκληση για “Υπηρεσίες συναφείς για την αντιμετώπιση του κινδύνου εμφάνισης & διασποράς του κορονοϊού COVID-19 (απολυμάνσεις, καθαρισμοί απεντόμωση κλπ)”

Περισσότερα >

23 Μαΐου, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Περισσότερα >

17 Μαΐου, 2022

Διακήρυξη διαγωνισμού για «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022»

Περισσότερα >

16 Μαΐου, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Περισσότερα >