Ο διαγωνισμός επαναπροκηρύχτηκε με την με αριθμ. πρόσκληση 37014/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για « Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2013 Δήμου Λευκάδας »

Αναρτήθηκε στις 17 December, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί