Δελτίο Τύπου – Υπογραφή σύμβασης για την αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης και αναβάθμιση Α/Σ αποχέτευσης

Αναρτήθηκε στις 27/12/2022, στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου – Υπογραφή σύμβασης για την αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης και αναβάθμιση Α/Σ αποχέτευσης