Διακήρυξη διαγωνισμού έργου «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Αναρτήθηκε στις 24/01/2022, στην κατηγορία Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Διακήρυξη διαγωνισμού  έργου «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ»