Διακήρυξη διαγωνισμού για «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών,Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας»

Αναρτήθηκε στις 18/05/2023, στην κατηγορία Μη κατηγοριοποιημένο

Διακήρυξη διαγωνισμού για «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών,
Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας»