Διακήρυξη διαγωνισμού

Αναρτήθηκε στις 3/09/2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Υλοποίηση υποστηρικτικών / συμπληρωματικών μελετών, παροχή τεχνικών υπηρεσιών και έκδοση αδειών /εγκρίσεων (Υποέργο 2)