Δημοπράτηση επέκτασης δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. Λευκάδας, Νυδριού και Βασιλικής

Αναρτήθηκε στις 11/05/2023, στην κατηγορία Δελτία Τύπου

 Δημοπράτηση επέκτασης δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. Λευκάδας, Νυδριού και Βασιλικής