Εγκρίθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις της χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Αναρτήθηκε στις 6/05/2022, στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Εγκρίθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις της χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».