ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων υπ. αριθμ. ΣΟΧ8/2021

Αναρτήθηκε στις 24/12/2021, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων υπ. αριθμ. ΣΟΧ8/2021