Συνάντηση Δήμαρχου Λευκάδας με Φιλαρμονική Εταιρία Λευκάδας

Συνάντηση Δήμαρχου Λευκάδας με Φιλαρμονική Εταιρία Λευκάδας

Περισσότερα >

«Τροποποίηση της υπ ́ αριθ. 856/13.1.2024 (ορθή επανάληψη) με ΑΔΑ: 6ΚΖΜΩΛΙ-Κ7Ραπόφασης Δημάρχου περί «Ορισμού Αντιδημάρχων – Αναπλήρωση Δημάρχου, Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου».

«Τροποποίηση της υπ ́ αριθ. 856/13.1.2024 (ορθή επανάληψη) με ΑΔΑ: 6ΚΖΜΩΛΙ-Κ7Ραπόφασης Δημάρχου περί «Ορισμού Αντιδημάρχων – Αναπλήρωση Δημάρχου, Ορισμός και ανάθεσηαρμοδιοτήτων Εντεταλμένου Δημοτικού...

Περισσότερα >

Ανακοίνωση για πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με Σύμβαση Εργασίας ΙδιωτικούΔικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07

Ανακοίνωση για πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με Σύμβαση Εργασίας ΙδιωτικούΔικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν....

Περισσότερα >

Πρόσκληση Δ.Ε. (Τακτική) Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 και ώρα 12 :00

Πρόσκληση Δ.Ε. (Τακτική) Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 και ώρα 12 :00

Περισσότερα >

Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων/ακάλυπτων χώρων μέχρι την 30η Απριλίου 2024

Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων/ακάλυπτων χώρων μέχρι την 30η Απριλίου 2024

Περισσότερα >