Δελτίο Τύπου Let’s do it Greece 2024

Δελτίο Τύπου Let’s do it Greece 2024

Περισσότερα >

Πρόσκληση Δ.Ε. (Κατεπείγουσα) Παρασκευή 5 Απριλίου 2024 και ώρα 12 :00

Πρόσκληση Δ.Ε. (Κατεπείγουσα) Παρασκευή 5 Απριλίου 2024 και ώρα 12 :00

Περισσότερα >

Δελτίο Τύπου Επίσκεψης Ομάδας Εθελοντισμού 2ου Πειραματικού Λυκείου Λευκάδας

Δελτίο Τύπου Επίσκεψης Ομάδας Εθελοντισμού 2ου Πειραματικού Λυκείου Λευκάδας

Περισσότερα >

Απόφαση Δημάρχου για Τροποποίηση της υπ’αριθμ 17078/29-9-2020 (ΑΔΑ ΨΦTΔΩΛΙ-9ΔT) Απόφασης Δημάρχου

Απόφαση Δημάρχου για Τροποποίηση της υπ’αριθμ 17078/29-9-2020 (ΑΔΑ ΨΦTΔΩΛΙ-9ΔT) Απόφασης Δημάρχου

Περισσότερα >

Απόφαση Δημάρχου για Ορισμό αναπληρώτριας προϊσταμένης του τμήματος Εσόδων περιουσίας και Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας

Απόφαση Δημάρχου για Ορισμό αναπληρώτριας προϊσταμένης του τμήματος Εσόδων περιουσίας και Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας

Περισσότερα >