ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  2/2022για την πρόσληψη προσωπικού  με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Περισσότερα >

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  2/2022για την πρόσληψη προσωπικού  με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Περισσότερα >

Στην Σύνοδο Δημάρχων της Αθήνας, Athens Mayors Summit Β40,συμμετείχε ο Δήμαρχος Λευκάδας

Στην Σύνοδο Δημάρχων της Αθήνας, Athens Mayors Summit Β40,συμμετείχε ο Δήμαρχος Λευκάδας

Περισσότερα >

Πρόσκληση ΔΣ (Τακτική) Τετάρτη 01-02-2023 και ώρα 18:00

Πρόσκληση ΔΣ (Τακτική) Τετάρτη 01-02-2023 και ώρα 18:00

Περισσότερα >

Πρόσκληση ΔΣ (Μονοθεματική) Τετάρτη 01-02-2023 και ώρα 16:30

Πρόσκληση ΔΣ (Μονοθεματική ) Τετάρτη 01-02-2023 και ώρα 16:30

Περισσότερα >

Πρόσκληση ΔΣ (Ειδική ) Τετάρτη 01-02-2023 και ώρα 15:30

Πρόσκληση ΔΣ (Ειδική) Τετάρτη 01-02-2023 και ώρα 15:30

Περισσότερα >

Πρόσκληση ΟΕ (Τακτική Μεικτή) Τρίτη 31-01-2023 και ώρα 13:00

Πρόσκληση ΟΕ (Τακτική Μεικτή) Τρίτη 31-01-2023 και ώρα 13:00

Περισσότερα >