Πρόσκληση ΟΕ (Τακτική) Τρίτη 27-09-2022 και ώρα 11:00

Πρόσκληση ΟΕ (Τακτική) Τρίτη 27-09-2022 και ώρα 11:00

Περισσότερα >

Τροποποίηση την υπ΄αριθ. 37566/29.12.2021(ΑΔΑ:6ΕΥΠΩΛΙ-ΖΧ2) Απόφαση Δημάρχου

Τροποποίηση την υπ΄αριθ. 37566/29.12.2021(ΑΔΑ:6ΕΥΠΩΛΙ-ΖΧ2) Απόφαση Δημάρχου

Περισσότερα >

Περίληψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022(Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.)

Περίληψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022(Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.)

Περισσότερα >

Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων – Τροποποίηση της υπ ́αριθ. 280/22 απόφασης
Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων – αναπλήρωσης Δημάρχου και ορισμού & ανάθεσης
αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων για την εποπτεία και τον συντονισμό
δράσεων του Δήμου Λευκάδας, λόγω παραίτησης Εντεταλμένης Συμβούλου Νίκης Κατωπόδη.

Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων – Τροποποίηση της υπ ́αριθ. 280/22 απόφασηςΔημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων – αναπλήρωσης Δημάρχου και ορισμού & ανάθεσηςαρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων...

Περισσότερα >

Ξεκίνησαν οι εργασίες αντικατάστασης του ελαστικού τάπητα στο δημοτικό στάδιο της Λευκάδας

Ξεκίνησαν σήμερα (23/09/2022), οι εργασίες αντικατάστασης του ελαστικού τάπητα(ταρτάν) του δημοτικού σταδίου“Πλάτωνας Γληγόρης”. Το έργο, συνολικούπροϋπολογισμού 380.000EUR, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος...

Περισσότερα >