Απόφαση ΟΕ 469

Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ...

Περισσότερα >

Απόφαση ΟΕ 468

Απόφαση Ο.Ε.   για 3η  παράταση χρονοδιαγράμματος  προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  Δήμου Λευκάδας και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την πράξη «Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις...

Περισσότερα >

Απόφαση ΟΕ 466

Απόφαση Ο.Ε.  για την επικύρωση της  δημοπρασίας που έγινε την 20η.07.2021  με σκοπό την μίσθωση ακινήτου  στην κοινότητα Δρυμώνα   Δ.Ε. Σφακιωτών, για χρήση...

Περισσότερα >

Απόφαση ΟΕ 465

Απόφαση Ο.Ε.  για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης 14.6i.26.5.1.2 και με αριθμ. πρωτ. 4460/25-5-2020)...

Περισσότερα >

Απόφαση ΟΕ 464

Απόφαση Ο.Ε. επικαιροποίησης της αριθ. 290/2021  απόφασης της Ο.Ε. για  ορισμό συμβολαιογράφου, προς σύνταξη  συμβολαιογραφικής πράξης εξαγοράς ακινήτου.

Περισσότερα >