Διεύθυνση ΚΕΠ

α) Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών β) Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης γ)  Τμήμα Αποκεντρωμένων  Υπηρεσιών ΚΕΠ

Περισσότερα >

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

α) Τµήµα Τεχνικών Έργων β) Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών γ) Τμήμα Διαχείρησης και Συντήρησης Οχημάτων. δ) Τµήµα Ύδρευσης – Αποχεύτευσης

Περισσότερα >

Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

α) Τµήµα Πολεοδοµίας β) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών. γ Τµήµα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας δ) Τµήµα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου

Περισσότερα >

Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών

α) Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών β) Τµήµα Εσόδων, Περιουσίας και Ταµείου

Περισσότερα >

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

α) Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήµου β) Τµήµα Δηµοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Μετανάστευσης γ) Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού δ) Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας

Περισσότερα >