Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

α) Γραφείο Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης   και Οργάνωσης β) Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Περισσότερα >

Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

α) Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής β) Γραφείο Αλιείας γ) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών Δραστηριοτήτων δ) Γραφείο Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιοµηχανίας ε) Γραφείο...

Περισσότερα >

Α/Α ΕΡΓΟ 1  Δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, εγκατάσταση δεματοποίητη, κατασκευή μονάδας προεπεξεργασίας απορριμμάτων & κομποστοποίηση και αποκατάσταση 6 ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας     ...

Περισσότερα >

Α/Α ΕΡΓΟ 1 Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας 2 Αποπεράτωση Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας 3 Δράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων...

Περισσότερα >

Αυτοτελές Τμήμα Δηµοτικής Αστυνοµίας

α) Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασµού β) Γραφείο Αστυνόµευσης

Περισσότερα >