« Εξουσιοδότηση υπογραφών σε Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτωνκαι Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων »

Αναρτήθηκε στις 19/01/2024, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

« Εξουσιοδότηση υπογραφών σε Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων
και Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων »