Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αναρτήθηκε στις 19/01/2022, στην κατηγορία Μέλη ΕΠΖ

Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Λύγδας Σπυρίδων

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ζουριδάκης Ευτύχιος

Βικέντιος Νικόλαος

Λιβιτσάνος Ιωάννης

Τυπάλδος Νικόλαος

Γιαννιώτης Παναγιώτης

Μαργέλη Μαρία

Σολδάτος Γεώργιος

Περδικάρης Αθανάσιος

Αναπληρωματικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αργυρός Νικόλαος

Κονιδάρης Κωνσταντίνος

Σαρανταένας Ιωάννης

Σκληρός Φίλιππος

Κοντογιώργης Σπυρίδων

Γληγόρης Χρήστος