Πίνακες κατάταξης προκήρυξης ΣΟΧ1-2022 Ειδικότητας ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ)

Αναρτήθηκε στις 1/03/2022, στην κατηγορία Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίνακες κατάταξης προκήρυξης ΣΟΧ1-2022 Ειδικότητας ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ)