Πλήρωσης μιάς (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ

Αναρτήθηκε στις 17/03/2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πλήρωσης μιάς (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07

Πατήστε εδώ για την Γνωστοποίηση.

Επισυναπτόμενα