Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης με θέμα : Δημόσια διαβούλευση της Α’ Φάσης (Στρατηγικός Σχεδιασμός) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας 2020-2023 Πέμπτη 14-7-2022 και ώρα 18:00

Αναρτήθηκε στις 6/07/2022, στην κατηγορία Συνεδριάσεις Ε.Δ.

Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης με θέμα : Δημόσια διαβούλευση της Α’ Φάσης (Στρατηγικός Σχεδιασμός) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας 2020-2023 Πέμπτη 14-7-2022 και ώρα 18:00