Προσωρινός Πίνακας επιτυχόντων ΣΟΧ 5/2022 κατηγορίας ΥΕ Καθαριστων/στριων σχολικών μονάδων πλήρους και μερικής απασχόλησης

Αναρτήθηκε στις 25/08/2022, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Προσωρινός Πίνακας επιτυχόντων ΣΟΧ 5/2022 κατηγορίας ΥΕ Καθαριστων/στριων σχολικών μονάδων πλήρους και μερικής απασχόλησης