Ψήφισμα Δ.Σ. για την παράταση προθεσμίας για την μη εφαρμογή της κατάργησης της εκτός σχεδίου δομησης

Αναρτήθηκε στις 30/11/2022, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Ψήφισμα Δ.Σ. για την παράταση προθεσμίας για την μη εφαρμογή της κατάργησης της εκτός σχεδίου δομησης

Επισυναπτόμενα