Τακτικά και Αναπληρωματικά μέλη που εκλέγονται στην Δημοτική Επιτροπή για θητεία από 02.01.2024 έως 30.06.2026

Αναρτήθηκε στις 8/01/2024, στην κατηγορία Μη κατηγοριοποιημένο

Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής ο Δήμαρχος, Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Αρματάς Γεράσιμος

2. Βεργίνης Σπυρίδων

3. Καραγιάννης Αθανάσιος

4. Κωνσταντινίδη Σεβαστή

5.Καλός Χαράλαμπος      

6. Δρακονταειδής Κωνσταντίνος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Μαργέλη Μαρία

2. Σολδάτος Γεώργιος

3. Κάτσενου Θεοδώρα

4. Σκληρός Φίλιππος

5. Λύγδας Σπυρίδων

6. Σέρβος Κωνσταντίνος