Τεύχη Δημοπράτησης”Επισκευές Δημ. οδικού δικτύου & Κ/Χ που επλήγησαν από την κακοκαιρία”

Αναρτήθηκε στις 5/04/2021, στην κατηγορία Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λευκάδας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)…

Πατήστε εδώ για την Περίληψη, εδώ για τη Διακήρυξη, εδώ για τη Τεχνική Έκθεση, εδώ για τον Προϋπολογισμό και εδώ για το Τιμολόγιο Μελέτης.