Ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών –περισυλλογής, μεταφοράς και σταβλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων

Αναρτήθηκε στις 5/08/2021, στην κατηγορία Διαγωνισμοί

Ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών –περισυλλογής, μεταφοράς και σταβλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων