6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2022

Αριθμός Απόφασης:

9

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

17/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Εκτελεστική Επιτροπή

Συννημένα: