«7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2021».

Αριθμός Απόφασης:

8

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

20/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Εκτελεστική Επιτροπή

Συννημένα: