«Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης /Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Λευκάδας».

Αριθμός Απόφασης:

9

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

07/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Εκτελεστική Επιτροπή

Συννημένα: