Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Λευκάδας, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023.

Αριθμός Απόφασης:

45

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

04/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: