Απόφαση ∆.Σ. για εγγραφή και διαγραφή νηπίων από τους Παιδικούς Σταθμούς Λευκάδας και τον Βρεφονηπιακό Σταθμό, την περίοδο 2022-2023.

Αριθμός Απόφασης:

161

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

22/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: