Απόφαση ∆.Σ. περί εκποίησης κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων και λοιπών μεταλλικών αντικειμένων τα οποία τελούν εν αχρηστία.

Αριθμός Απόφασης:

48

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

04/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: