Απόφαση Δ.Ε. επί της από 02-10-2023 ( αρ. εκθ. καταθ. 282/2023) αγωγής του Ι. Π. του Κ. κατά (μεταξύ άλλων και) του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

10

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

16/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: