Απόφαση Δ.Ε. επί της από 22-09-2023 (αρ. εκθ. καταθ. 262/2023) αγωγής του Ε. Θ. του Σ., της Μ. Θ. του Σ. και της Γ. Κ. του Σ. κατά (μεταξύ άλλων και) του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

9

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

16/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: