Απόφαση Δ.Ε. επί της από 17.01.2024 (αρ. εκθ. καταθ. 1/2024) αγωγής της «Χ.Σ. & Σια Ε.Ε.» κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

61

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: