Απόφαση Δ.Ε. για άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 2/2024 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

60

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: