Απόφαση Δ.Ε. επί της από 326/2023 (αρ. εκθ. καταθ. 12/12//2023) αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ενωτεχνική ανώνυμη τεχνική εμπορική βιομηχανική τουριστική και λατομική εταιρεία» κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

92

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

15/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: