Απόφαση Δ.Ε. για xορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας κατά τη συνεδρίαση του με την νέα διαδικασία κατάθεσης των προτάσεων των εκατόν είκοσι ημερών εναντίον της από 12-12-2023 και αριθμό 56/2023 αγωγής του ΄Ελντισον Κούλα που στρέφεται εναντίον του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

93

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

15/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: