Απόφαση Δ.E. επί της από 7-11-2022 προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου που στρέφεται κατά της τεκμαιρόμενης, λόγω άπρακτης παρέλευσης του τασσόμενου στο νόμο χρονικού διαστήματος, σιωπηρής άρνησης του Δήμου Λευκάδας να αποδεχθεί την αίτηση της Κλαούντια –Χιμένα –Μαρία Κομάτσο Λειβα.

Αριθμός Απόφασης:

229

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

05/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: