Απόφαση Δ.E. επί της από ΜΣ54/26-4-2024 αίτηση του Βασιλείου Μιχαηλίδη για τη συμμόρφωση προς την 97/2012 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών η οποία στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και απευθύνεται ενώπιον της Επιτροπής Συμμόρφωσης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών και συζητείται στις 28-6-2024 ή σε οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη μετ’ αναβολής ή ματαίωσης συνεδρίαση.

Αριθμός Απόφασης:

228

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

05/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: