Απόφαση Δ.Ε. για αντικατάσταση των εκπροσώπων (τακτικού & αναπληρωτή) του Δήμου Λευκάδας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης πολιτιστικής ανάπτυξης του έργου: «Ανασκαφή - Ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Λευκάδας Β' Φάση».

Αριθμός Απόφασης:

181

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

14/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: