Απόφαση Δ.Ε. για την επικύρωση της δημοπρασίας που έγινε την 02.05.2024 με σκοπό την μίσθωση ακινήτου στην Δ.Κ. Κατούνας για στέγαση των αναγκών του γραφείου της Τοπικής Κοινότητας .

Αριθμός Απόφασης:

180

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

14/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: