Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΒΟΥΡΝΙΚΑ» πρ/σμού με Φ.Π.Α. 50.000 €

Αριθμός Απόφασης:

182

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

14/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: