Απόφαση Δ.Ε. για άσκηση ή μη έφεσης και εν γένει ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 275/2023 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου (τμήμα Τριμελές).

Αριθμός Απόφασης:

12

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

29/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: