Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της αριθμ.396/2017 απόφασή του και κατάταξη Κλειστού Γυμναστηρίου στην κατηγορία Δ'.

Αριθμός Απόφασης:

11

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

18/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: