Απόφαση Δ.Ε. για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 13/2024 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

13

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

29/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: